تصاویری از ریزش کوه گنو در شمال‌غربی بندرعباس بر اثر زلزله .