میانگین ۲۴ ساعت گذشته کیفیت هوا در تهران با شاخص ۱۴۶ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

هوای تهران ناسالم برای گروه های حساس است