برنامه نظارت ستادی در منطقه ۳ به همراه دیدار با نخبگان، دیدار مردمی و سخنرانی با  حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران از ساعت ۵:۳۰ صبح امروز برگزار شد و پویش هفتگی « قرار خدمت » انجام گرفت.

بازدید شهردار تهران از محل اسکان کارگران پسماند 

علیرضا زاکانی شهردار تهران به منظور بررسی مجدد آخرین تغییرات ایجاد شده در محل اسکان کارگران پسماند، در بازدید خود از منطقه ۳ سری به کارگران پسماند زد.

پویش «قرار خدمت» در منطقه ۳ تهران

بازدید از آخرین وضعیت پارکینگ طبقاتی نیایش

شهردار تهران در ادامه بازدید خود به طرح نیمه کاره پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری اداری نیایش رفت و در جریان آخرین وضعیت تکمیل این طرح قرار گرفت.

در ادامه علیرضا زاکانی در نشست هم اندیشی با نخبگان منطقه ۳ شرکت کرد و نخبگان برنامه و مطالبات شهروندان را در این منطقه مطرح کردند.