سیدعزت الله ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی در جریان بازدید از گنبد سلطانیه زنجان، بر دستان هنرمند سیدعلی غفاری مرمتگری که ۴۰ سال در این میراث جهانی کار کرده است، بوسه زد.

بوسه ضرغامی بر دست مرمت‌گر گنبد سلطانیه