علی عبدالله پور مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران اظهار کرد: از ابتدای ایجاد مشکل در سکو بودم و عملیات را هماهنگ می‌کردم.

وی با بیان اینکه در ورودی ایستگاه تئاتر شهر یک قطار به دلیل درگیر شدن ترمز متوقف شد، گفت: پس از این واقعه مجبور به کوبل کردن این قطار با قطار دیگری شدیم تا پس از اتصال هر دو بتوانیم قطار اولیه را به حرکت در بیاوریم.

معطلی ۴۰ دقیقه‌ای مسافران مترو به دلیل مشکل فنی در ایستگاه تئاتر شهر

عبدالله پور تصریح کرد: به دلیل انجام این کار نیم ساعت تا ۴۰ دقیقه رفت و آمد قطار در خط ۴ مترو تهران متوقف شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ایستگاه تئاتر شهر و سایر ایستگاه‌ها در حالت عادی هستند، گفت: سعی می‌کنیم قطار‌های اضافه را به داخل خط اضافه کنیم تا مسافران بر روی سکو‌ها معطل نشوند.