براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوا ، میانگین ۲۴ ساعت گذشته، کیفیت هوای تهران تا ساعت ۹ صبح، با شاخص ۱۱۸ و میانگین شاخص کیفیت هوا در ١٢ ساعت گذشته با شاخص لحظه‌ای ۱۳۳ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس دارد.

وضعیت هوای تهران در ۲۹ آبان ماه

ذرات معلق علت آلودگی هوای تهران است.