براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوا ، میانگین ۲۴ ساعت گذشته، کیفیت هوای تهران تا ساعت ۸ صبح، با شاخص ۱۳۵ و میانگین شاخص کیفیت هوا در ١٢ ساعت گذشته با شاخص لحظه‌ای ۱۵۱ در شرایط ناسالم برای تمام گروه های جامعه دارد.

ذرات معلق علت آلودگی هوای تهران است.

هوای تهران ناسالم برای تمام گروه های جامعه