براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوا، میانگین ۲۴ ساعت گذشته، کیفیت هوای تهران تا ساعت ۸ صبح، با شاخص ۱۵۰ و میانگین شاخص کیفیت هوا در ١٢ ساعت گذشته با شاخص لحظه‌ای ۱۵۹در شرایط ناسالم برای تمام گروه های جامعه دارد.

هوای تهران ناسالم برای تمام گروه های جامعه در اولین روز آذر ماه

ذرات معلق و وارونگی به دلیل سرمای هوا علت آلودگی هوای تهران است.