طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۵۸۴ هزار و ۷۲۰ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ٢٥٩ میلیون و ٥٧ هزار و ٣٦١ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۸ هزار و ۴۱۷ در یک روز به تعداد پنج میلیون و ۱۸۳ هزار و ۵۷۷ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۲۳۴ میلیون و ۳۴۹ هزار و ۴۶۳ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۴۸ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۸۹۳ نفر (۱۰۶ هزار و ۶۴۹ نفر)

۲. هند ۳۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۷۶۳ نفر (۹ هزار و ۲۸۳ نفر)

۳. برزیل ۲۲ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۳۱ نفر (۱۸ هزار و ۸۶۱ نفر)

۴. بریتانیا ۹ میلیون و ۹۳۱ هزار و ۱۶۷ نفر (۴۲ هزار و ۷۰ نفر)

۵. روسیه ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۸۳۵ نفر (۳۳ هزار و ۹۹۶ نفر)

۶. ترکیه هشت میلیون و ۶۲۴ هزار و ۵۸۰ نفر (۲۸ هزار و ۲۸۰ نفر)

۷. فرانسه هفت میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۹۱ نفر (۳۰ هزار و ۴۵۴ نفر)

۸. ایران شش میلیون و ۸۸ هزار و ۱۲۳ نفر (۵ هزار و ۱۴۴ نفر)

۹. آلمان پنج میلیون و ۴۷۲ هزار و ۹۴۹ نفر (۵۴ هزار ۲۶۸)

۱۰. آرژانتین پنج میلیون و ۳۱۷ هزار و ۶۳۳ (یک هزار و ۶۴۴ نفر)

آخرین آمار کرونا و واکسیناسیون در جهان4 آذر ؛ ۸۴۱۷ فوتی

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۷۹۶ هزار و ۶۴۹ نفر (یک هزار و ۴۶۱ نفر)

۲. برزیل ۶۱۳ هزار و ۲۴۰ نفر (۳۹۸ نفر)

۳. هند ۴۶۶ هزار و ۵۸۴ نفر (۴۳۷ نفر)

۴. مکزیک ۲۹۲ هزار و ۵۲۴ نفر (۵۳ نفر)

۵. روسیه ۲۶۶ هزار و ۵۷۹ نفر (یک هزار و ۲۴۳ نفر)

۶. پرو ۲۰۱ هزار و ۹۳۱ نفر (۳۷ نفر)

۷. اندونزی ۱۴۴ هزار و ۱۳۷ نفر (۱۶۵ نفر)

۸. بریتانیا ۱۴۳ هزار و ۷۹۰ نفر (۵۰ نفر)

۹. ایتالیا ۱۴۰ هزار و ۲۷۰ نفر (۱۵ نفر)

۱۰. ایران ۱۲۹ هزار و ۱۸۵ نفر (۱۴۰)

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا جهان چهارم آذر

 

طبق آخرین آمارهای جهانی در خصوص واکسیناسیون کرونا در جهان تا امروز هفت میلیارد و ۷۷۲ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۷۶۲ دوز واکسن کرونا در کشورهای مختلف تزریق شده است.

بر اساس این آمار، تعداد واکسیناسیون انجام شده در ۱۰ کشور اول با بیشترین دوز تزریقی به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز درصد واکسیناسیون کرونا به جمعیت کل است)

۱. چین ٢ میلیارد و ۴۴۹ میلیون و ۴۲۷ هزار نفر (۶۰.۷)

۲. هند یک میلیارد و ۱۸۳ میلیون ۹۴۷ هزار نفر (۳۸ درصد)

۳. آمریکا ۴۵۲ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۹۸۲ نفر (۵۷ درصد)

۴. برزیل ۲۹۸ میلیون و ۱۵۶ هزار ۲۳۴ نفر (۴۸ درصد)

۵. ژاپن ۲۰۸ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۴۵۶ نفر (۴۰ درصد)

۶. اندونزی ۲۰۷ میلیون و ۵۱۰ هزار و ۶۵۶ نفر (۶۱ درصد)

۷. مکزیک ۱۳۵ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۷۵۷ نفر (۴۹ درصد)

۸. ترکیه ۱۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۷۵۷ نفر (۷۰ درصد)

۹. آلمان ۱۴۷ میلیون و ۱۲ هزار و ۶۷۹ نفر (۶۴ درصد)

۱۰. پاکستان ۱۱۱ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۷۶۷ نفر (۶۲ درصد)