افکارنیوز:مهمترین رکن اصلی پیشگیری ازمصرف مواد مخدر و بسیاری از اختلالات رفتاری دیگر درجامعه، خانواده است.
دکتر سعید ممتازی کارشناس مسئول واحد اعتیاد دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با وب دا ضمن بیان این مطلب گفت: «مهارت های فرزند پروری با هدف پیشگیری از مصرف مواد مخدر» عنوان کارگاهی است که در همین راستا طی ۲ روز در اداره کل سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت برگزار می¬شود.
وی افزود: ۲۴ نفر از روانپزشکان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با حضور دراین کارگاه درخصوص راههای پیشگیری از مصرف مواد مخدر فرزندان درخانواده ها آموزش دیده و با انتقال آموخته های خود به کارشناسان استانی خانواده¬ها را با روش¬های جدید پیشگیری آشنا می¬کنند.
وی محورهای اصلی این کارگاه را چنین برشمرد: ارتباط موفق والدین با فرزندان، چگونگی نظارت صحیح بر زندگی کودکان و نوجوانان، راههای آموزش قانونمندی و ایجاد نظم و قانون درخانواده، چگونگی آموزش پیشگیرانه برای حفظ سلامتی و پیشگیری از مصرف مواد از دوره پیش از دبستان تا پایان دبیرستان، راههای صحبت کردن صحیح درباره مواد و اطلاع رسانی به فرزندان متناسب با سن و میزان آگاهی¬های آنها، چگونگی برخورد با موارد احتمالی مصرف سیگار یا مواد در نوجوانان از سوی والدین.