عضو شورای شهر تهران گفت: کافیست یک شب مدیران مربوطه مسیر‌هایی را که در گزارش رسانه‌ها آمده بود نظارت و بررسی کنند و اطلاع رسانی دقیقی در این خصوص ارائه شود.

در روز‌های گذشته برخی رسانه‌ها به مسئله اتوبوس خوابی برخی شهروندان در پایتخت پرداختند، که این موضوع واکنش‌هایی را به همراه داشت.

شهردار تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفته بود گرمخانه‌های شهرداری آماده هستند، ولی متاسفانه افراد آسیب دیده به گرمخانه‌ها نمی‌روند و به علت اینکه شهرداری حکم قانونی ندارد، نمی‌تواند به اجبار این افراد را به گرمخانه‌ها منتقل کند و با خواهش این کار را انجام می‌دهیم.

ناصر امانی

همچنین معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران  گفته بود اقدامات انجام شده توسط شهرداری جهت تهیه مکان‌هایی برای افراد بی خانمان، کاملا خلاف این است که گفته شود عده‌ای به علت نبود مکان با پرداخت پول در اتوبوس درحال حرکت می‌خوابند.