پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی با اولویتِ بازنشستگانی که در بانک رفاه کارگران حساب دارند، آغاز می‌شود. این بانک متعلق به سازمان تامین اجتماعی است اما بازنشستگانی که در بانک‌های دیگر حساب دارند تنها تا انتهای ماه به مستمری خود دسترسی پیدا می‌کنند.

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ دی آغاز و تا ۳۰ دی و بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.

با توجه به اینکه معمولا از بیستم هر ماه پرداخت مستمری‌ها آغاز می‌شود، مستمری بازنشستگانی که در بانک رفاه حساب ندارند، از ۲۹ام  دی ماه آغاز می‌شود.

عیدی امسال بازنشستگان چقدر است؟

«علی دهقان‌کیا» رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تهران درباره رقم عیدی امسال بازنشستگان گفت: «هنوز برای تعیین تکلیف رقم عیدی بازنشستگان هیچ اقدامی انجام نشده و پارسال بازنشستگان به اندازه حقوق یک ماه عیدی دریافت کردند.»

وی با اشاره به این‌که پیشنهادی برای افزایش عیدی بازنشستگان وجود دارد، افزود: «در این خصوص پیگیری‌هایی دارد صورت می‌گیرد که بازنشستگان هم باید مثل شاغلان عیدی دریافت کنند.»

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران عنوان کرد: «در حال حاضر شاغلان حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه حداقل دستمزد عیدی دریافت می‌کنند، اما وقتی افراد بازنشسته می‌شوند، به یک‌باره همه این ارقام افت پیدا می‌کند و فقط یک ماه عیدی پرداخت می‌کنند.»

دهقان‌کیا متذکر شد: «البته پارسال به اندازه یک ماه حداقل حقوق عیدی پرداخت شد و سال‌های ماقبل آن، کمتر از این بود. در هر صورت افزایش عیدی کارگران پیگیری می‌شود و منتظر هستیم که ببینیم دولت در این خصوص چه خواهد کرد.