سوده نجفی در سی و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: یکی از موضوعات مهم این است که به شهرداری تهران اجازه داده شده است به خبرنگارانی که فاقد خودرو هستند، کارت بلیت الکترونیک رایگان یک ساله جهت استفاده از وسایل نقلیه عمومی اختصاص داده شود.

عضو شورای شهر تهران گفت: این طرح در دوره گذشته مدیریت شهری با وجود برخی بروکراسی‌ها برای خبرنگاران اجرا شده بود، اما بر اساس گزارش‌ها و مراجعاتی که برخی از خبرنگاران و اصحاب رسانه داشتند این طرح در حال حاضر دیگر اجرا نمی‌شود و تعدادی از خبرنگاران عنوان کردند که وقتی برای شارژ مجدد کارت بلیت الکترونیک مراجعه کردند به آن‌ها گفته شد که مترو به بخش خصوصی واگذار شده و این طرح برای بخش خصوصی موجب ضرر مالی و پر هزینه است.

کارت بلیت خبرنگاری

به گفته نجفی، چرا باید یک تسهیلات ناچیز از سبد قشر زحمتکش و با درآمد پایین اهالی رسانه کسر شود؟ اکثر اهالی رسانه با ساعات کاری طولانی، درآمد متوسط در حرفه پر استرس خیر مشغول به فعالیت هستند که اعطای چنین تسهیلاتی می‌توان اندک کمکی در جهت قدردانی زحمات آن‌ها باشد.

این عضو شورای شهر تهران گفت: در همین راستا از شهرداری تهران می‌خواهم که نسبت به اختصاص کارت بلیت الکترونیکی رایگان به خبرنگاران و اصحاب رسانه اقدام کنند.