سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات خوزستان روز سه شنبه یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در غرب استان را متلاشی کردند.

از این باند قاچاق بین المللی ۱۳۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع کریستال کشف و ضبط شد. 

تعدادی از این قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر دستگیر شدند و یکی از عناصر اصلی باند در حین درگیری مسلحانه با سربازان گمنام امام زمان به هلاکت رسید. 

ضربه سنگین سربازان گمنام امام زمان (عج) به باند قاچاق مواد مخدر