برای افراد واکسینه شده در خارج کارت واکسن صادر می شود
محسن زهرایی با اعلام این خبر افزود: شیوه‌نامه‌ای در این زمینه تهیه و به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است؛ به موجب آن افرادی که در نوبت یا نوبت‌هایی معتبر در خارج از کشور، واکسن دریافت کرده اند و مدارک معتبر دارند، می‌توانند با در دست داشتن آن‌ها و مدارک سفر خود به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهر خود مراجعه کرده و فرم مربوطه را پر کنند.
زهرایی ادامه دادگفت: این فرم به تایید معاونت بهداشت دانشگاه مربوطه می‌رسد. سپس به مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ارسال و ثبت سابقه واکسیناسیون فرد در سامانه انجام می‌شود و می‌تواند کارت واکسن داخلی هم دریافت کند.

برای افراد واکسینه شده در خارج کارت واکسن صادر می شود

وی اظهار کرد: به افرادی که واکسن غیر قانونی یا قاچاق در داخل کشور تزریق کرده اند و یا بدون داشتن مدرک معتبر ادعا می‌کنند خارج از کشور واکسن زده اند، کارت واکسن داخلی تعلق نمی‌گیرد.