حجت الاسلام والمسلمین علی عسگری بعد از ظهر امروز در اختتامیه دوره توانمندسازی کارشناسان و کارشناسان مسئولان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کشور که در خانه معلم قم برگزار شد گفت: انسان موجود اجتماعی است و دارای کنش و انتخاب گر آزادی است.
مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: تصور من این است جمهوری اسلامی نعمت بی بدیلی است دست روی خواسته مردم گذاشته تا بتواند در مقابل بی عدالتی پیروز شود و در عین حال الگوی بی بدیلی ههم است. اگر بتوانیم مدیریت کنیم به ایده آل های خود خواهیم رسید.
وی بیان داشت: برای رسیدن به این امر مهم باید ایمان را با عمل همراه کنیم، در قرآن بعد ایمان، عمل صالح آمده است و این عمل صالح باید در اصولی چون فرایندهای فردی و خدامحوری همراه با تحفظ بر عقل و مقابله با نفس خودش را همراه و نمایان کند.

دانشگاه فرهنگیان مورد عنایت رهبری است


حجت الاسلام والمسلمین عسگری گفت: در همین قم برنامه های معرفتی آیت الله شهید بهشتی را مجری بودم. روزی بحثی با عنوان مدیریت مطرح شد و ایشان در مورد خدمت بدون عنوان در نظام جمهروی اسلامی را مطرح کردند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: باید بدانیم دانشگاه فرهنگیان مورد عنایت رهبری و ایشان فرمودند فرهنگیان افسران مسئله فرهنگی می باشند. و لذا کار فرهنگی افتخار و بالاترین مسئولیت است ومی توانیم از این عهده این امر مهم بر آییم.