امروز پنجشنبه ۲۳ دی ماه معلمان در برخی استانهای کشور دست به تجمع اعتراضی نسبت به وضعیت معیشتی خود کردند.

در مرکزی از پیش از ظهر امروز حدود ۱۵۰ تن از معلمان تجمع مسالمت آمیزی برگزار کردند.

در شیراز، اصفهان، زنجان و دو شهر آذربایجان غربی تجمعاتی با جمعیت حدود ۵۰ تا ۳۰۰ نفر در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.

در اردبیل و شهرکرد نیز به ترتیب حدود ۱۰۰ و ۳۰۰ معلم به اعتراض پرداختند، حراست اداره کل آموزش و پرورش قم مانع ورود معلمان معترض به ساختمان شد و این اعتراض با شعارهای مانند "معلم زندانی آزاد باید گردد" و " اجرای همترازی بدون حقه بازی" عده‌ای معدود به حاشیه کشیده شد.

در سه شهر استان مازندران، یزد، مشهد و تهران تجمعاتی مخابره شده است.

در ایلام، رشت و سمنان و حتی سیستان و بلوچستان با وجود سفر وزیر آموزش و پرورش تجمعی مخابره نشده است.

2

عکس| تجمع معلمان روبروی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی

3

4

عکس| تجمع معلمان روبروی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

5

عکس| تجمع معلمان روبروی اداره آموزش و پرورش شهرستان ساری

6

عکس| تجمع معلمان روبروی اداره آموزش و پرورش شهرستان نکا

755

عکس| تجمع معلمان روبروی اداره آموزش و پرورش شهرستان نوشهر

7

عکس| تجمع معلمان روبروی اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل