به گزارش افکارنیوز، ایرنا و به نقل از موسسه ژئوفیزیك مركز لرزه نگاری كشوری، این زلزله در عرض شمالی ۳۲.۶۲ و طول شرقی ۴۷.۰۷ درجه به وقوع پیوست.

از میزان خسارات و تلفات این زمین لرزه، گزارشی دریافت نشده است.