به گفته محمدی حق بیمه برای کارگران استادکار یک و ۴ دهم، کارگران نیمه ماهر یک و ۳ دهم و کارگران عمومی یک و ۲ دهم حداقل دستمزد تعیین شده است.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی: از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور حدود ۸۰۰ هزار کارگر بیمه شده‌اند.

به گفته زارعی بر اساس آمار حدود ۴۵۰ هزار کارگر دارای کارت مهارت هم در صف بیمه قرار دارند.

دبیرکل انجمن‌های کارفرمایی کشور گفت: بیش‌تر حوادث در پروژه‌های ساختمانی است پس بیمه کارگران ساختمانی برای کارفرمایان و کارگران اهمیت دارد.

مبلغ بیمه بیکاری چقدر است؟

به گفته سیفی اگر مصوبه‌ی کمیسیون اجتماعی به صحن مجلس بیاید مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل خواهد شد.

اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی از آذر ماه سال ۱۳۹۹ در دستور کار قرار دارد و حالا با گذشت یک سال با وجود تلاش‌های کمیسیون اجتماعی مجلس و اعمال اصلاحیات لازم و رفع ایرادات هنوز به صحن خانه ملت راه نیافته است.