به گزارش افکارنیوز به نقل از روزنامه جمهوری،به گزارش شاهدان عيني اخيراً عدهاي از افراد سودجو با هدف گسترش اشاعه فساد و فحشا، بدون كوچكترين ترس و واهمهاي از برخوردهاي انتظامي و قضايي در ميادين اصلي تهران از جمله انقلاب، ونك، نبوت و... اقدام به فروش فيلمهاي مستهجن و مبتذل ميكنند.

اين فيلمها در قالب سي دي، به قيمت بسيار ارزان و به صورت ميانگين از ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان به راحتي خريد و فروش ميشوند، مبلغي كه حتي دردسترس نوجوانان نيز قرار دارد.