به گزارش افکارنیوز ،سرهنگ محمد حسین واثق کارگرنیا در گفتوگو با ايسنا، در تشريح جزئيات اين خبر گفت: در پي دريافت گزارشهاي مردمي مبني بريك مورد غرقشدگي در بخش خشکبیجار شهرستان رشت، ماموران پليس براي بررسي موضوع در صحنه حاضر شدند و دريافتند كه اين جوان ۲۷ساله به دليل عدمآشنايي با فنون شنا به هنگام شناكردن غرق شده است.

کارگرنیا با بیان‌ اینکه جسد این جوان برای سیر مراحل قانونی تحویل پزشک قانونی شده است، از خانواده‌ها خواست، بیشتر مراقب فرزندان خود بوده و در صورت عدم‌آشنایی به فنون شنا از ورود به رودخانه و دریا خوداری کنند تا از بروز چنین حوادثتلخی جلوگیری شود.