به گزارش افکار نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز،ازدواج بدون شناخت قبلی تبعات نامطلوبی به دنبال دارد چرا كه ازدواج امر مقدسی است و نباید دستاویزی در دست عده ای برای سوءاستفاده از احساسات جوانان شود.

فعالیت سایت های همسریابی و ازدواج موقت در شرایطی که بسیاری از مسائل را بی پروا بیان می کنند نتایج منفی به دنبال دارد که فروپاشی بنیان بسیاری از خانواده ها از جمله آنهاست.

در فرهنگ اسلامی - ایرانی ازدواج بر طبق اصول مشخصی انجام می شود و فعالیت سایت های همسریابی و ازدواج موقت، در شرایطی که گفته می شود فاقد مجوز هستند نتایج نامطلوبی برای جامعه به دنبال دارد.

به تازگی مسئولان اظهار داشتند که سایت های همسر یابی بدون داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کنند و سؤال اینجاست که چگونه یک سایت می تواند بدون مجوز در زمینه امر مهمی مانند ازدواج فعالیت کند. متأسفانه در این سایت ها حریم خصوصی افراد، محترم شناخته نمی شود و بسیاری از مسائل بی پروا بیان می شود.

مسئولان ذیربط باید پاسخگوی فعالیت سایت های همسریابی و ازدواج موقت بدون مجوز باشند، اما متأسفانه در شرایطی که مدت ها از فعالیت سایتی با عنوان ازدواج موقت می گذرد مسئولان به تازگی مجوزدار بودن این سایت را تکذیب کرده اند که این موضوع باید به دقت بررسی شود.

مسیر رسمی و عرفي همسرگزيني در جامعه ما تعریف شده است. ازدواج زمانی می تواند از پایه و اساس درستی برخوردار باشد که طرفین بدون هیچ نیت و قصد سوئی با افکار و اندیشههای یکدیگر از قبل آشنا باشند.