به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر،حسن حبیبی فهلیانی محقق و مدیر سابق میراث فرهنگی ممسنی گفت: نقش برجسته کورنگون در سال ۱۳۰۰ به وسیله "بارون افن هم" کشف و در سال ۱۳۰۳ توسط پروفسور "ارنست هرتسفلد آلمانی" مورد کاوش علمی باستانشناسی قرار گرفت و قدمت تاریخی آن به ۲۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح یعنی یک هزاره پیش از ورود آریاییها به فلات ایران برآورد شد.

وی افزود: نقش برجسته کورنگون ایلامی کاملاً بومی است و بعضی از جزییات آن اصل سومری(دولت سومریان در ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد) را نشان می دهد. به عنوان مثال تاجی که بر سر الاه و الاهه نقش شده با شاخهای منفصل از یکدیگر، در دوران سومر قبل از دوره آکاد(طایفه ای از بنی سام که در حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد در کلده سفلی زندگی می کردند) فراوان دیده شده است. الاه در دست خود ظرفی گرفته که پر از آب حیات بوده و به سوی صف های پرستش کنندگان خود روان کرده است.وی بیان کرد: الاهه ای که به نظر محبوب تر و زیباتر می رسد با اینکه نقش آن ناقص و رو به نابودی است به نظر می رسد که بر روی حیوانی شبیه الاهه سومری نشسته است. در این نقش برجسته صورت مردها در سمت راست و صورت زنها در سمت چپ نقش شده ا ند. زنها لباسی درازتر از مردها بر تن دارند که از مردها تمیز داده شده اند.

این کارشناس میراثفرهنگی بیان کرد: تاکنون نسخه همانند نقش برجسته کورنگون در بین النهرین و در نقاط باستانی جهان پیدا نشده است. اما یک نمونه از نقش برجسته کورنگون شهرستان رستم در نقش رستم نزدیک تخت جمشید مدفن شاهان هخامنشی دیده شده که تا نیمه دوم قرن سوم میلادی پابرجا بوده ولی بعدها آن را محو و صورت بهرام دوم را بر آن تعبیه کرده اند.


اکنون جزئی از این اثر محو شده، در گوشه راست تصویر نقش رستم دیده می شود اما هنوز چنبره مارها و دو الاهه با لباس سومری بر روی تخت نمایان است و همچنین یک نقش زن شبیه زن های موجود در نقش برجسته کورنگون شهرستان رستم دیده می شود که کاملا سالم و دست نخورده است.حبیبی تصریح کرد: این نقش باید در زمانی نزدیک به حجاری کورنگون ایلامی شهرستان رستم تعبیه شده باشد یعنی در حدود ۲۴۰۰ سال قبل از میلاد. به هر حال نقش برجسته کورنگون یک عبادتگاه مهم ایلامی در شهرستان رستم بوده است و این نقش ثابت می کند که نفوذ و تمدن ایلام در آن زمان تا حدود شهرستانهای ممسنی، رستم، مرودشت و پرسپولیس توسعه داشته است.