افکارنیوز:در مهد کودکهای ایران ۹ صندلی میذارند و به ۱۰ بچه می گویند هر کسی که نتواند سریع برای خودش یک جا بگیرد گرگه و .... ادامه بازی. بچه ها هم همدیگر رو هل داده تا خودشان بتوانند روی صندلی بنشینند.

همه ما با این بازی آشنا هستیم و نمی دانیم که با انجام این بازی داریم از بچگی به کودکان خود آموزش میدهیم که هرکسی باید به فکر خودش باشد.

ولی همین بازی به شکل دیگری در مهد کودک های ژاپن انجام میشه در آنجا در ۹ صندلی می ذارند و به ۱۰ بچه می گویند اگه یکی روی صندلی جا نشود همه باختید. لذا بچه ها نهایت سعی و تلاششان را می کنند و همدیگر را طوری بغل می کنند که کل تیم ۱۰ نفره روی ۹ تا صندلی جا بشوند و کسی بدون صندلی نماند. بعد ۱۰ نفر روی ۸ صندلی، بعد ۱۰ نفر روی ۷ صندلی و همینطور تا آخر.

آنها با این بازی به بچه هایشان فرهنگ همدلی و کمک به همدیگر رو یاد می دهند.