به گزارش افکار نیوز،موسوي فرددر گفتگو با باشگاه خبرنگا ران یاسوج اضافه كرد: محيط دهان و دندان همواره با انبوهي از ميكروبها و آلودگيها به صورت طبيعي همراه است كه به دليل مقاومت طبيعي بدن، قادر به بيماريزايي نبوده و به صورت انگل در دهان باقي ميمانند.


وي عنوان كرد: براي پيشگيري از فعال شدن اين ميكروبها و كاهش تعداد آنها استفاده از آب نمك و جوش شيرين كه به قليايي شدن محيط دهان ميانجامد، تاثير مثبتي در حفظ سلامت دهان و دندان خواهد داشت.