به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا، ثبتنام داوطلبان از تاریخ ۱۱ لغایت ۲۰ خردادماه از طریق پایگاه اطلاعرسانی تأمیناجتماعی انجام شده است و ثبتنامکنندگان از ساعت یک بامداد سهشنبه ۲۳ خرداد تا ساعت یک بامداد پنجشنبه ۲۵ خرداد میتوانند نسبت به دریافت پرینت کارت ورود به جلسه از طریق پایگاه اطلاعرسانی تامین به نشانی www.sso.ir ، www.tamin.ir و jazbtamin.ir اقدام كنند.

آزمون استخدامی تامیناجتماعی ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۲۵ خردادماه در مراکز استانهای سراسر کشور برگزاری میشود و نشانی محل آزمون هر داوطلب در کارت ورود به جلسه درج شده است.