رضا سهم دینی با اشاره اینکه حوزه پژوهش در کشور نیازمند تغییر نگرش است و این بخش در کوتاه‌مدت نتیجه نمی‌دهد، افزود: بایستی رویکرد و فعالیت های پژوهشی  مستمر و ادامه دار باشد.

وی تاکیدکرد:به طور حتم می توانیم اقتصاد کشور در بخش های مختلف  را با کمک بخش پژوهش و حوزه دانش‌بنیان تقویت کرد.

وی با اشاره به تلاش و کوشش های مناسب محققان کشورمان‌در حوزه پژوهش در طول سالهای گذشته، در عین حال اثربخشی و ثمردهی نتایج پژوهش‌ها را در بسیاری از بخش ها ضعیف دانست.

سهم دینی تاکید کرد: منابع مالی موجود در بخش پژوهش  باید به فعالیت‌هایی که اولویت بیشتری دارند و زودبازده هستند، اختصاص یابد.

وی گفت: در این برهه حساس که کشور در بخش های مختلف از سوی دشمنان تحریم است باید نسل جدیدی از پژوهش را ایجاد و این خود در ابتدا نیازمند آن است که باور و نگرش‌ مدیران نسبت به بخش پژوهش برای اثربخشی هرچه بیشتر تغییر کند.

نگرش‌ها نسبت به پژوهش در کشور نیازمند تغییر جدی است

وی با بیان اینکه، بخش پژوهش کشور از سرعت تغییرات علمی و تکنولوژی دنیا عقب تر مانده است  در نفت عقب‌تر بوده است افزود:تنها دلیل این معضل جدایی بخش دانشگاه و حوزه های پژوهشی از بخش صنعت کشور بوده است.

وی ضمن تاکید بر مغفول ماندن اهمیت زنجیره ارزش در حوزه پژوهش، اظهارکرد: حل یک مساله از طریق تحقیق و پژوهش نیازمند توجه از ابتدای یک مسئله تا انتهای آن است.

وی افزود: در بیشتر پروژه های پژوهشی بر قسمتی از پازل کار می شود و به دلیل آنکه در بخش های قبل و بعد از آن وابسته هستیم، هرچقدر هم کار تحقیقاتی و پژوهشی انجام شود، این اقدامات خیلی از بازدهی لازم برخوردار نیست.

وی ادامه داد: به عنوان مثال یک خودرو که از قطعات زیادی برخوردار است، اگر تنها یک یا دو قطعه اصلی آن از خارج وارد شود، همین مساله کل مراحل تولید را تحت تاثیرقرار می دهد.لذا رفع مسائل و مشکلات با کمک پژوهش و فناوری نیازمند توجه به این زنجیره باارزش یعنی رفع وابستگی کامل است.

وی همچنین با بیان اینکه، متاسفانه بسیاری از مدیران کشور در حوزه پژوهش ریسک پذیر نیستند، تاکید کرد:این در حالی است که ریسک پذیری اصلی ترین لازمه حوزه پژوهش است.

 وی افزود: ذات پژوهش، فناوری و نوآوری با ریسک پذیری گره خورده است و لازمه موفقیت و شکوفا شدن ابتکارات، خلاقیت ها و یافتن راه حل رفع چالش ها و معضلات در بخش های مختلف بر پایه دانش‌های بنیادی، برخورداری روحیه مدیران از درجه ای از ریسک پذیری در حمایت از ایده پردازان و جوانان نخبه است.

 وی در ادامه یکی از مسائل مهم را که حوزه پژوهش در حال حاضر با آن درگیر است، عدم توجه کافی به  باور «ما می توانیم» در برخی از حوزه ها از جمله بخش های اقتصادی کشور دانست.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در طول سال های گذشته بسیاری از مدیران تصور می کردند، رفع معضلاب کشور  تنها با الگو برداری از اقتصاد غرب ممکن است که تجربه آموخت که بهترین راه توسعه و پیشرفت کشور همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز بارها تاکید کرده اند توجه به جوانان و ظرفیت های داخلی است.