علیرضا زاکانی  در دیدار با مدیران معاونت منابع انسانی شهرداری تهران بیان کرد: اگر نیروی انسانی دلدادگی به کار نداشته باشد، با هیچ زوری نمی‌توان از او توقع کار خوب داشت و دلدادگی به کار را در او به وجود آورد.

وی افزود: دلدادگی به این معناست که بتوانیم عدالت را بین پرسنل خودمان لحاظ کنیم و خدمت شایسته به پرسنل‌مان بدهیم؛ باید این مسأله را برای دریافت خدمت مقدم بداریم و به هیچ وجه نباید برای نیروی انسانی کم بگذاریم.

شهردار تهران با بیان اینکه من نگرانی از افزایش پرداختی‌ها به کارمندان ندارم، زیرا کارمندان از این افزایش منتفع می‌شوند، گفت: البته بر مبنای یک قاعده کلی ما به ازای این افزایش پرداختی باید کار تعریف کنیم، همانطور که دست و دلمان برای افزایش پرداختی نمی لرزد، انتظار کار کردن داریم.

تاکید شهردار تهران بر اهمیت توجه به نیروی انسانی در شهرداری

زاکانی تصریح کرد: همه اقدامات در این راستاست که می‌خواهیم پرسنل ما شاداب بوده و نیازهای آنها تأمین شده باشد تا اینکه بتوانند نیازهای مردم را تأمین کنند و پاسخ معتبر به نیاز مردم بدهند.