افشین زرقی گفت: بر اساس برنامه ۱۰۰ شرکت دانش بنیان دیگر به ناوگان شرکت های فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه خواهند شد و هدف گذاری شده است تا در چهار سال آینده ۵۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه های مختلف در این دانشگاه راه اندازی شده و این شرکت ها حدود ۲۰۰۰ محصول فناورانه را تولید و به بازار عرضه کنند.

به گفته وی در حال حاضر در زمینه بیماری کرونا ده شرکت دانش بنیان با محصولاتی مانند ونتیلاتور و کیت های تشخیص سریع کرونا در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت می کنند و تولیدات فناورانه خوبی را به بازار عرضه کرده اند.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۰ درصد از تولیدات علمی کشور را دارا و در این خصوص برنامه ریزی انجام شده است.

سهم ۲۰ درصدی دانشگاه بهشتی در تولیدات علمی علوم پزشکی

او گفت: در حال حاضر از ۵۰ شرکت دانش بنیان تعداد ۲۰۰ محصول فناورانه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تولید شده است. فاز اول پارک فناوری سلامت دانشگاه راه اندازی و در سال جاری فاز دوم این پارک به بهره برداری خواهد رسید.