در ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۹۸ قرار داشت و هوای تهران در شرایط قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک و ۱۶ روز هوای قابل قبول و ۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و یک روز هوای خطرناک داشته است.

هوای تهران در شرایط قابل قبول است

سایر رسانه‌ها