محققان می‌گویند افزایش آلرژی‌ها و عدم تحمل لاکتوز، عوامل محیطی و گیاهخواری نیاز به جایگزین‌های غیر لبنی را ایجاد کرده است.

در این زمینه شیر‌های جایگزین لبنی مانند شیر‌هایی که از بادام، سویا و سایر گیاهان تهیه می‌شوند، به طور گسترده‌ای محبوب شده‌اند و این نوشیدنی‌ها اغلب به‌عنوان جایگزین سالم‌تر یا پایدارتر برای محصولات لبنی، توسط برخی افراد مصرف می‌شوند، اما آیا این محصولات سالم‌تر از شیر گاو هستند؟

جایگزین‌های شیر با ترکیب یا استخراج مواد گیاهی در آب ساخته می‌شوند. سپس مواد گیاهی برای افزایش پایداری فیزیکی و ماندگاری محصول نهایی تحت همگن‌سازی و عملیات حرارتی قرار می‌گیرند. اگرچه این نوشیدنی‌های گیاهی اغلب به عنوان جایگزینی برای شیر لبنی مصرف می‌شوند، اما مشخصات تغذیه‌ای یکسانی ندارند.

شیر‌های گیاهی جایگزین مناسب برای شیر لبنی است؟