سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۵.۱ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که  افراد با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب کنند.

محور‌های دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته:

ردیف

نام محور

استان

تعداد وسیله نقلیه

1

آزادراه کرج - قزوین

البرز

129822

2

آزادراه تهران - کرج

البرز

128287

3

آزادراه کرج - تهران

البرز

122458

4

آزادراه قزوین - کرج

البرز

105355

5

آزادراه ساوه - تهران

تهران

73587

6

تهران - شهریار

تهران

65978

7

آزادراه تهران - ساوه

تهران

64083

8

شهریار - تهران

تهران

63899

9

 آزادراه قم - تهران

تهران

62294

10

آزادراه تهران - قم

تهران

59898

تردد در محورهای برون شهری نسبت به دیروز افزایش یافت