مهدی پیرهادی رییس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران دفاع از سلامت مردم را کاری خداگونه دانست و گفت: فقط انسانهایی که ذات و سرشتی خداگونه دارند، می توانند این کار را انجام دهند.

همکاران ارجمند ، پرستاران گرامی و پرسنل محترم شرکت شهر سالم

اکنون که خوشبختانه دوره های سخت و سهمگین بیماری کرونا با تلاش های زیاد شما مدافعین سلامت و همراهی مردم به انتهای خود رسیده است، از تلاش های خالصانه شما که بی پروا و جان بر کف و متعهدانه و ایثارگر جهت شفای بیماران ، مسئولیت پذیر و فداکارانه در صف مقدم ایستاده بودید، تشکر و قدردانی می نمایم.

حضور خستگی ناپذیرتان در خط اول ایستادگی و صبر و استقامت در حفظ و حراست از سلامتی و جان مردم و تسکین آلام دردمندان قابل ستایش و تقدیر است. 

بی تردید فرهنگ ایثار و جهاد عاشقانه ای را که به منصه ظهور رساندید تا همیشه در اذهان همگان خواهد ماند.

دفاع از سلامت مردم کاری خداگونه است

جا دارد که همینجا برای شادی روح شهدای سلامت از درگاه خداوند سبحان، رحمت و مغفرت خواسته و برای مجاهدین این راه توفیق خدمت بیشتر برای ارتقای کیفیت زندگی توام با سلامت و امید در کشور را مسئلت نماییم.

https://t.me/shorashahrtehran/17654