محمد مهدی صدوقی گفت: استفاده از وسایل الکترونیکی در دوران کرونا بیشتر از قبل شده است و این موضوع و تداوم آن می‌تواند باعث نزدیک بینی شود. در زمان همه گیری کرونا این مشکلات بیش از همیشه دیده شده است. به هر صورت آمار دقیقی نداریم و نمی‌توانیم درباره تفاوت مشکلات بینایی در زمان کرونا و قبل از آن صحبت کنیم.

به گفته این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دنیای کنونی نمی‌توان انتظار داشت کسی از تکنولوژی‌های نوین استفاده نکند، اما می‌شود با برنامه ریزی دقیق ساعت استفاده از سیستم‌هایی مانند موبایل یا تبلت و سایر وسایل این گونه را مشخص کرد تا بتوانیم برای چشم‌ زمانی برای استراحت ایجاد کنیم.

صدوقی گفت: استفاده بیش از حد از وسایلی مانند موبایل و لب تاپ علاوه بر نزدیک بینی خشکی چشم نیز ایجاد می‌کند. زمانی که افراد به مانیتور و موبایل خیره می‌شوند پلک زدن کمتر می‌شود اشک در سطح چشم کمتر پخش می‌شود. توصیه می‌شود در این مواقع هر بیست دقیقه‌ای برای چند ثانیه یا یک دقیقه چشم‌ها را ببندیم و به چشم استراحت دهیم.

استفاده از وسایل الکترونیکی در دوران کرونا بیشتر از قبل شده است