صبح امروز کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی شهرداری تهران و مدیران کل این حوزه  حضور داشتند تعیین وضعیت حقوق و مزایای پرسنل شهرداری تهران در سال 1401 در دستور کار قرار گرفت. 

طی این جلسه فروزنده معاون برنامه ریزی شهرداری تهران از اجرایی شدن افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان رسمی و افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان قراردادی خبر داد.

بررسی افزایش حقوق کارکنان قراردادی و رسمی شهرداری تهران

در این جلسه همچنین از آنجا که حقوق کارکنان رسمی با رشد کمتری نسبت به نیروهای قراردادی رو به رو شده است اعضای جلسه راهکارهای مناسب سازی حقوق کارکنان رسمی را در دستور کار قرار دادند.

 اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته در افزایش حقوق کارکنان از شهرداری تهران خواستند تا راهکارهای عملیاتی جهت بهبود حقوق کارکنان رسمی ارائه دهد و در این خصوص اعضای کمیسیون پیشنهاداتی را مطرح کردند.

شایان ذکر است در این جلسه بررسی لایحه معرفی ذی حساب شهرداری تهران نیز در دستور کار قرار گرفت و پرونده جناب قویدل که از پرسنل شهرداری تهران هستند بررسی شد.