مهدی چمران در جلسه علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: پیش بینی می‌شد که دیروز دچار ترافیک شویم و راهبندان شدیدی رخ دهد، اما مسئولان باید توصیه می‌کردند که مردم با اتومبیل وارد خیابان‌ها نشوند.

او گفت: دیروز یک روز استثنایی بود و طبیعتا نمی‌شد برنامه ریزی دائمی کرد. گمان نمی‌کردیم از مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر، اینقدر استقبال شود. در مقابل این همه استقبال کننده، توصیه مسئولان کم بود.

به گفته رئیس شورای شهر تهران، چنین جمعیتی را مترو نمی‌توانست پاسخگو باشد و لازم بود که پیش بینی‌ها صورت می‌گرفت.

استقبال از مراسم مهمانی غدیر زیاد و توصیه‌ها کم بود