سرهنگ  محمد جلینی گفت: در پی اخبار دریافتی مبنی بر فروش مواد مخدر توسط زوج سوداگر مرگ در محله غیاثی رسیدگی به موضوع و دستگیری متهمان را تیمی از ماموران کلانتری ۱۱۴ غیاثی بر عهده گرفتند و تحقیقاتی میدانی را آغاز کردند.

او افزود: با تشکیل تیمی از ماموران مجرب کلانتری با اخذ مجوز قضائی به مخفیگاه متهمان مراجعه و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه متهمان را در حال بسته بندی مواد مخدر دستگیر و در بررسی اولیه از محل ۲ کیلو مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین بسته بندی شده و آماده توزیع کشف شد.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: متهمان ۴۰ و ۵۰ ساله در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی و توزیع مواد مخدر در محله غیاثی معترف شدند.

سرهنگ جلینی با اشاره به سوابق متهمان و تحمل حبس به همین جرم در زندان گفت: پرونده و متهمان به مرجع قضائی معرفی شدند.

زوج سوداگر مرگ به دام پلیس افتادند