بر اساس اعلام سازمان مدیریت بحران از ابتدای مرداد تا امروز ۶۹ نفر در سیلاب‌های اخیر کشور جانشان را از دست دادند.

از میان ۶۹ نفر فوتی، ۶ نفر تبعه عراقی و از ۴۵ نفر مفقودی، ۳ نفر تبعه عراقی هستند.

در سیلاب‌های اخیر ۳۹ نفر مصدوم شدند.در این مدت ۲۰ هزار منزل مسکونی دچار تخریب شده است.

۲۴ استان کشور درگیر سیل و آب گرفتگی شد. 

استان تهران بیشترین تلفات انسانی را در این سیل داشته است و پس از آن استان‌های کرمان، یزد، مازندران، مرکزی، ‌سیستان و بلوچستان و لرستان قرار دارد.

شمار فوتی‌های سیلاب‌های اخیر به ۶۹ تن رسید