به علت آتش سوزی در یکی از حوضچه های ارتباطی منطقه ۸ مخابرات تهران ، ارتباط مخابراتی ثابت و سیار در مناطقی از شهر، مختل شده است.

محمدرضا بیدخام سخنگوی شرکت مخابرات ایران با تشریح وضعیت موجود، پیش بینی از زمان رفع اختلال را اعلام کرد.

زمان رفع اختلال خطوط اصلی ارتباطات

وی گفت:‌ در حال حاضر ارتباطات تلفن ثابت پایدار است و در بحث دیتا اختلال وجود دارد. 

وی افزود: پیش بینی می کنیم که اختلال خطوط اصلی امشب برطرف شود و اختلال باقی مسیرهای آسیب دیده با تعمیر مسیر و استفاده از مسیرهای پشتیبان در نهایت تا فردا رفع می شود.

 کاربران تلفن همراه همچنان از تداوم اختلال در مکالمه تلفن همراه در برخی مناطق خبر می دهند.