به گزارش افکار به نقل از آخرین نیوز: از راست به چپ: سعید حدادیان، منصور ارضی، حسین سازور و محمود كریمی بخشی از تیم مداحی