دبیر دفتر واژهگزینی نظامی از تصویب تعدادی واژه جدید توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی و ابلاغ آنها به نیروهای مسلح خبر داد و گفت: یكی از این تركیبات "امتیاز وتو" است و با توجه به اینكه نه تنها حق نیست بلكه امتیازی است كه برخی كشورها برای خود قائل شدهاند، از این پس باید به جای "حق وتو" به كار رود.

سیداسماعیل افتخاری در گفتگو با مهر، از تصویب چند واژه‌ نظامی جدید توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی و ابلاغ آنها به نیروهای مسلح خبر داد و گفت: تازه‌ترین کلماتی که در کمیته واژه‌گزینی نظامی تعیین و به تصویب فرهنگستان رسیده‌اند، عبارتند از:" تکاور " به جای " کماندو "،"نمانام " به جای " برند "، "واپایش " به جای " کنترل "و" بورد " به جای " رِنج ".

وی افزود: قبلاً هم کلمات" رهنامه " به جای " دکترین "و" شدآمد " به جای " ترافیک "به تصویب رسیده بودند که در مورد اخیر ترکیباتش هم استخراج شده است؛ مثلاً " شُدآمد سنگین " یا " شدآمد روان ".

دبیر دفتر واژه‌گزینی نظامی " شدآمد " را یک کلمه فارسی اصیل دانست و گفت: این کلمه با مفهوم آمد و شد در متون قدیمی فارسی آمده و با توجه به تناسبی که دارد، توسط فرهنگستان به ابلاغ شده است.

افتخاری درباره دشواری جا افتادن این کلمه به جای " ترافیک " تاکید کرد: این واژه‌ها به مرور جای واژه‌های قبلی را می‌گیرد؛ فعلاًٌ " ترافیک " هست و در کنارش از " شُدآمد " هم استفاده می‌شود تا کم کم جایش را بگیرد.

وی همچنین از تعیین برخی ترکیبات توسط کمیته واژه‌گزینی نظامی و ابلاغ آنها توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی خبر داد و گفت: بر این اساس از این پس باید به جای " حق وتو " از کلمه " امتیاز وتو " استفاده شود؛ از آن جهت که حق نیست بلکه امتیازی است که برخی کشورها برای خود قائل شده‌اند.

دبیر دفتر واژهگزینی نظامی افزود: با توجه به اقدامات تروریستی گروه موسوم به "جندالله" نیروهای مسلح همچنین حق استفاده از این نام را ندارند و باید از كلمه "گروهك جندالشیطان" استفاده كنند. در این مورد با نهادهایی مانند وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما هماهنگیهای لازم به عمل آمده است.