بهگزارش افکارنیوز، بنا به گزارش اختصاصی خبرنگاران شبکه ایران، لحظانی پیش مقارن ساعت ۲۳:۲۰ دقیقه در منطقه شرق تهران، برای لحظاتی، صدای شلیک ضد هوایی طنین انداز شد که باعث ایجاد رعب در میان اهالی ساکن این محلات شد.

گفتنی است در منطقه شرق تهران تعداد زیادی پادگان از ارگان های مختلف از جمله ارتش و سپاه مستقر است که به صورت دوره ای به اجرای رزمایش می پردازند و احتمالا این شلیک ها ناشی از یکی از همین تمرینات دوره ای بوده است.