به گزارش افکارنیوز، سید محمد تهوری در گفتگو با مهر اعلام کرد: زنان از هر گونه ازدواج غیرقانونی با اتباع بیگانه خودداری کنند چرا که نه شناسنامهای برای فرزندان آنها صادر میشود و نه میتوان از طریق مبادی قانونی از حقوق آنها دفاع کرد.


وی افزود: یکی از معضلات فعلی در این حوزه فرزندان بلاتکلیف رها شده است که نتیجه ازدواجهای غیرقانونی است و موارد زیادی وجود دارد که مشخص نیست پدر این کودکان در کجا هستند و این کودکان بدون هیچ سندی بلاتکلیف رها شده‌اند.


مشاور وزیر کشور تاکید کرد: هم اکنون تعداد زیادی کودک در کشور وجود دارند که از مادر ایرانی و پدر افغان متولد شده اند و به همین دلیل اوراق هویتی ندارند.


تهوری تصریح کرد: اصل ازدواج منعی ندارد ولی بر اساس قانون مدنی ۱۰۶۰ باید ازدواج اتباع از طریق اجازه سیستم دولتی انجام شود.


به گزارش خبرگزاری مهر، ۹۱ درصد اتباع بیگانه ای که در کشور زندگی می کنند، افغانی هستند و ازدواج میان اتباع ایرانی و افغانی به خصوص در شهرهای مرزی بسیار زیاد دیده می شود.