به گزارش افکارنیوز، عبدالرضا بازدار در گفتگو با مهر اظهار داشت: ۱۸۵ هزار هکتار از زمینهای آبی و دیم استان ایلام بر اثر پدیده خشکسالی خسارت دیده است.

وی ادامه داشت: استان ایلام در سطح بندی خشکسالی در کشور در رنج شدید قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با اشاره به اینکه ایلام یکی از استانهای مهم و دارای پتانسیل مناسب برای توسعه بخش های مختلف کشاورزی است، یادآور شد: در استان ایلام ۱۸ درصد از عرصه های استان به کشت انواع محصولات کشاورزی اختصاص دارد.

بازدار گفت: استفاده بهینه از منابع آب استان مهم‌ترین اقدامات این دستگاه اجرایی در بخش مقابله با اثرات پدیده خشکسالی است.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۵۲ میلیارد تومان اعتبار را در راستای استفاده بهینه از منابع آب‌های سطحی، ایستگاه‌های پمپاژ، خط انتقال، توزیع لوله و … هزینه شده است.این مسئول توسعه باغات و گیاهان دارویی در استان را از اولویت های کاری جهادکشاورزی استان در سال جاری عنوان کرد و بیان داشت: در سال جاری بیش از یک هزار میلیارد ریال برای توسعه بخش های مختلف کشاورزی استان در نظر گرفته شده است.

بازدار تصریح کرد: مهمترین برنامه کاری سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام استفاده بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی است که با همکاری کشاورزان محقق می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: این دستگاه اجرایی مصمم است سطح زیر کشت اراضی آبی استان ایلام را افزایش دهد.

بازدار به افزایش سطح زیرکشت اراضی دیم استان به آبی از ۷۱ هزار هکتار به ۱۲۰ هزار هکتار تا پایان برنامه پنجم توسعه اشاره کرد.

وی یادآور شد: این دستگاه اجرایی با عنایت ویژه استاندار ایلام مکاتباتی با مرکز در خصوص پدیده خشکسالی داشته و موضوع را به اطلاع مسئولان امر در وزارتخانه رسانده است.

بازدار تصریح کرد: بر این اساس کمیسیون پرداخت خسارت محصولات کشاورزی در شهرستان‌ها مستقر شده و به امر برآورد خسارت‌ها می‌پردازند.

این مسئول عنوان کرد: امسال ۸۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان سطح استان خریداری شده است.

وی تصریح کرد: در راستای خرید محصولات زراعی از کشاورزان سطح استان بیش از سه هزار تن دانه روغنی کلزا نیز خریداری شده است.