ارسلان قربانی ، قائم مقام وزیر علوم در امور روابط بین الملل كه دبیر كارگروه علمی شورای عالی ایرانیان هم هست درباره این سامانه جدید گفت: این طرح در دومین همایش شورای عالی امور ایرانیان مقیم خارج از كشور به تصویب رسید. پایگاه این شبكه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود و تعامل چند جانبهیی با سایر سازمانها انجام خواهد پذیرفت. به این شكل ما می توانیم از جدیدترین دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی در هر نقطه از دنیا كه باشند فراهم شود.در حال حاضر جامعه اطلاعاتی ما در خصوص ایرانیان مقیم خارج از كشور ۱۱ هزار نفر است كه این آمار خام است. ما میخواهیم جامعه اطلاعاتی پویایی داشته باشیم كه متخصصان بتوانند به طور مستقیم در حوزههای مختلف با هم در ارتباط باشند، ضمن آنكه این ارتباط با متخصصین ایرانی داخل كشور هم به آسانی انجام گیرد. با راه اندازی این شبكه دو اتفاق مهم رخ خواهد داد ؛تعامل با نیروهای متخصص ایرانی خارج از كشور به دو شكل انجام میشود، یكی انتقال دانش در راستای بومی سازی و انتقال تجارب آنها و بخش دیگر حضور مستمر این متخصصین در دانشگاهها و مراكز علمی است كه ما برای تحقق هر دو محور برنامههای ویژهیی را در كارگروه تدارك داده ایم. البته شاید عده ای معتقد باشند همین حالا هم ارتباطاتی میان دانشمندان ایرانی خارج از كشور با نهادهای داخلی وجود دارد اما با تدبیر خاص ریاست محترم جمهور درتشكیل این كارگروه ، بی شك كارایی بیشتری حاصل خواهد شد و ضریب اشتباهات هم پایین تر می آیند.

شاید یکی از بزرگترین انتقادهایی که در ماه های اخیر به وزارت علوم شده، بحثفرار مغرهاست. نکته ای که قربانی در پاسخ به آن می گوید: «از منظر نظری دو بحثدر خصوص ایرانیان متخصص خارج از کشور وجود دارد یکی بحثفرار مغزها و دیگری موضوع مدیریت چرخه مغزها است. ما در وزارت علوم و کارگروه علمی آموزشی اعتقادی به پدیده‌ای به عنوان فرار مغزها نداریم. رفتن افراد به خارج از کشور و تحصیل در آنجا فرار مغزها به حساب نمی‌آید چرا که عده‌ای در پی کسب دانش در مکان دیگر هستند. هرچند تمام تلاش نظام باید بر آن باشد که متخصصین، دانشجویان و نخبگان ما در داخل کشور از توانمندی‌هایشان استفاده شود، از این رو مهم این است که مدیریت چرخه مغزها وجود داشته باشد که به درستی از دانش آنها استفاده شود. این نگاهی است که ما به متخصصین ایرانی خارج از کشور داریم. همان نگاهی که بسیاری دیگر از کشورهای جهان دارند. کشورهایی مثل هند، چین یا خیلی کشورهای دیگر سال هاست که این کار را انجام می دهند. یکی از وظایف مهم کارگروه علمی آموزشی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور مدیریت چرخه مغزها است تا بتواند کسانی مثل پرفوسور سمیعی‌ها را شناسایی کند تا ارتباط آن‌ها با کشور انجام پذیرد. بعد از دومین همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور تعداد زیادی از این متخصصین شناسایی و به حوزه‌های مختلف معرفی شده‌اند. بی شک اجرای دقیق این طرح می تواند در شرایطی که قدرت های بیگانه سعی می کنند بحثتحریم علمی را پیش روی ما قرار دهند، کشورمان می تواند با استفاده همزمان از تحقیق های دانشمندان داخلی و خارجی کشوران استفاده ای بهینه کند و تحریم علمی را بشکند.»

او با اشاره به این نکته علم را نمی توان محدود به مرزهای جغرافیایی کرد و با تحریم مانع از انتقالش شد گفت: «علم را نباید با ابزارهای تروریستی مورد تهدید قرار داد. متاسفانه ما شاهد ترور برخی از متخصصین هستیم که نهادهای علمی بین المللی باید جلوی این کار را بگیرند چرا که ماهیت علم محدود نیست و نمی‌توان آن را با(تروریسم علمی) محدود کرد. این ترورها نشان از ترس دشمنان مان از پیشرفت های اندیشمندان ایرانی دارد که توانسته اند قابلیت های شان را به رخ بکشند.»

قربانی همچنین در تشریح برنامه های این كارگروه پس از اجلاس اردیبهشت ماه گذشته ، توضیح داد: دبیرخانه كارگروه علمی آموزشی از سال ۸۴ در وزارت علوم و تحقیقات فناوری نهادینه شده و از آن زمان تا كنون تلاش زیادی برای جذب متخصصین در كشور انجام شد و خوشبختانه تعامل خوبی با این دانشمندان به صورت مثبت شكل گرفته است. در همایش بزرگ ایرانیان خارج از كشور كه ۴۰۰ نفر به دعوت كارگروه علمی و آموزشی در این همایش حضور داشتند، فرصتهای مناسبی برای همكاریهای علمی ایجاد شد و ما شاهد شدت بیشتر تعاملها در زمینههای مختلف علمی بودهایم. از اسفند ماه ۸۸ تا كنون۴۶۴ ایرانی مقیم خارج از كشور به ما مراجعه كردهاند كه ۲۵۵ نفر آنها در همایش ایرانیان خارج از كشور حضور داشتند و مباحثی را مطرح كردهاند كه بسیار جالب و قابل توجه است. یكی از این مباحث اطلاع از شرایط ایجاد مدرسه، دانشگاه و مراكز تحقیقاتی در كشور با همكاری ایرانیان یا در زمینه فرصتهای مطالعاتی برای جوانان ایرانی در خارج از كشور است. آنها می خواهند گامی در راه تعالی كشور بردارند و ما باید از این عزیزان استقبال كنیم. خیلی از اساتید ایرانی ساكن خارج از كشور ابراز علاقه كرده اند تا بتوانند با دانشگاه های ما در ارتباط علمی باشند كه ما باید در این زمینه قوانینی جدید را تدوین كنیم .