به گزارش افکار، دكتر كاظم ندافي در گفتوگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، درباره آخرين اقدامات انجام شده براي جمعآوري قليانها و ممنوعيت عرضه آن در اماكن عمومي، گفت: به اين منظور پيش نويسي تهيه شده است. در اين زمينه توافق نامه همكاري ميان وزارتخانههاي بهداشت و كشور نيز در دست بررسي است تا بتوان با برنامهاي هماهنگ كنترل اين موضوع را در دست گرفته و براي جمعآوري قليانها اقدام كرد.

وی با بیان این که جمع‌آوری مجدد قلیان‌ها باید مراحل اداری را طی کند، ادامه داد: به این منظور جلساتی با معاونت اجتماعی وزارت کشور برگزار شده و تمام سازمان‌های دخیل در این امر مانند نیروی انتظامی، وزارت ارشاد و … نیز دعوت شدند.

ندافی تاکید کرد: برای جمع‌آوری مجدد قلیان‌ها باید در زمینه اطلاع رسانی و آموزش همگانی متمرکز شویم.

رييس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت در پايان گفت: جمعآوري قليانها به برنامهاي جامع نياز دارد و ضروري است كه زمانبندي لازم براي آن كه اين اقدام از چه اماكني و از چه زماني شروع شود، صورت گيرد. اين برنامهريزي در حال انجام است.