به گزارش افکارنیوز، حسن بیادی در گفتگو با مهر با اشاره به مخالفت فرمانداری با افزایش نرخ کرایه های تاکسی گفت: قیمت های مصوب شده در شورای شهر تهران بسیار پائین تر از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بود این در حالی است که میزان تورم واقعی نیز بسیار بالاتر از آنچه بانک مرکزی اعلام می کند، است و فرمانداری باید در مخالفت خود تجدید نظر کند.

وی مخالفت با مصوبه افزایش نرخ کرایه های تاکسی را ناشی از دیدگاههای سیاسی دانست و گفت: نباید به معیشت رانندگان تاکسی که بخشی از مردم هستند نگاهی سیاسی داشت.

بیادی با بیان اینکه اعتراض فرمانداری سبب تاخیر در اجرای نرخ های جدید می شود گفت: رانندگان تاکسی نیز مانند تمام مردم خرج و مخارج دارند وقتی تمام هزینه های آنها افزایش داشته است از مخارج خانه و زندگی تا هزینه های تاکسی، نمی شود رانندگان نرخ هایش را ثابت نگاه دارند و باید از محلی این افزایش ها را جبران کند.

نائب رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: اعتراض فرمانداری سبب می شود هرج و مرج در گرفتن کرایه افزایش پیدا کند همچنین قدرت کنترل ونظارت نیز وجود ندارد که این هم به ضرر رانندگان تاکسی است و هم مسافرانی که با نرخ های گوناگون روبرو می شوند.

وی اضافه کرد: وقتی چهار عمل اصلی آب، برق، گاز و تلفن نرخ هایش افزایش داشته، چگونه است که انتظار داریم رانندگان تاکسی با قیمت های گذشته خدمات رسانی کنند. این در حالی است که تاکسی ها حمایتی هم از سوی دولت و شهرداری نمی شوند.

بیادی با تاکید بر وضعیت معیشتی رانندگان تاکسی گفت: سرمایه این رانندگان بر روی باد است و اگر یک هفته ای خودروی آنها خراب شود حقوقی برای زندگی کردن ندارند و باید وضعیت زندگی این قشر را هم در تصمیم گیری ها در نظر بگیریم.