اسب کاسپین که از آن به عنوان اسب مینیاتوری خزر یاد می شود به عنوان یکی از نژادهای پایه در سطح بینالمللی شناخته شده بدلیل عدم توجه به پرورش و مطالعات مرتبط با این حیوان در آستانه انقراض قرار دارد.

به گزارش مهر، اسب کاسپین، اسبی کوتاه قد و زیبای ایرانی است که به خطه شمال و جنگلهای حاشیه دریای خزر تعلق دارد و به عنوان یکی از نژادهای پایه در سطح بین‌المللی شناخته شده است و ذخیره ژنتیکی بسیار ارزشمندی محسوب می ‌شود.

تحقیقات علمی، کاسپین را به عنوان جد اسب اصیل خوزستان(عرب) و یکی از چهار جد اولیه اسبهای امروزی معرفی می کند و بر خلوص ژنتیکی آن صحه گذاشته‌ است.

تعداد این نژاد در جهان هزار و۳۰۰ راس و در ایران حدود هزار راس تخمین زده می شود و به عنوان یک نژاد در معرض خطر انقراض محسوب می شود.

این ذخیره ژنتیکی با ارزش، نژادی بسیار مناسب برای آموزش سوارکاری کودکان و نوجوانان بوده و قابلیت آموزش پذیری و هوش بسزایی دارد.

این نژاد اصیل و زیبا که امکان پرورش آن در استانهای شمالی ایران وجود دارد و اصولا زادگاه این اسب در شمال ایران است به خارج فرستاده می شود و در کشورهای استرالیا، انگلیس و آمریکا پرورش می یابد اما در استان گیلان که سرزمین و موطن اصلی خود اثری جدی از پرورش و مطالعات مرتبط با این حیوان مشاهده نمی شود.