سردار قاسم رضایی در کمیسیون مقابله با سرقت با قدردانی از اقدامات فرمانده انتظامی تهران بزرگ در راستای پیگیری های صورت گرفته در راه اندازی گشت های ویژه، بیان داشت: تکلیف مداری و رعایت سلسله مراتب و پیگیری سریع و تکلیف مدار ماموریت ها در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قابل قدردانی می باشد.

جانشین فراجا با تاکید براینکه در قرارگاه مقابله با جرائم خشن به دنبال چگونگی مقابله هرچه بهتر با جرائم خشن، کیف قاپی و ارازل اوباش هستیم، عنوان داشت: در این جلسه بیش از هرچیز به دنبال مدیریت، هدایت و ریل گذاری برای انجام بهتر ماموریت های گشت های ویژه انتظامی هستیم.

برخورد با جرائم خشن، ماموریت اصلی گشت‌های ویژه انتظامی

وی با اشاره به اینکه تلاش ما بر این است که مامورهای ما در گشت های ویژه انتظامی مثل عقاب بر سر مجرمان خراب شوند، گفت: گشت های نیروی انتظامی باید براساس اطلس جرائم قوی، با انگیزه و با آمادگی کامل در صحنه حضور پیدا کنند.

سردار رضایی با اشاره به اینکه راه اندازی این گشت ها تاثیرگذار بوده است، بیان داشت: هرچند ممکن است معاندان و دشمنان حرف های بی ربطی بزنند در انجام ماموریت های ما سم پاشی و جوسازی آنان تاثیر نخواهد داشت بلکه مصمم تر خواهیم بود.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید براینکه باید ارزیابی های دقیقی در خصوص چگونگی ماموریت های انجام شده توسط گشت های ویژه انتظامی به عمل آید، گفت: عیب ها و ضعف های احتمالی باید برطرف شود تا اصل طرح ما تحت شعاع برخی ایرادات قرار نگیرد.