عقاید وهابیت از بدو پیدایش در خصومت جدی با آموزه های اصیل اسلامی در فرهنگ شیعه و سنی بوده است.

به گزارش افکار به نقل از «جوان آنلاین» به تازگی مشاهده شده در کتاب فروشی ها یکی از جزایر جنوبی کشور کتاب و جزوات حاوی عقاید و دیدگاه های فرقه جعلی وهابیت به صورت علنی عرضه می گردد.

این کتاب ها و جزوات که توسط وزارت شئون اسلامی و اوقاف و دعوت یک کشور عربی منتشر شده اند، به صورت قاچاق وارد ایران شده اند.

این گزارش می افزاید تعدادی از این کتب و جزوات به صورت مجانی در سطح روستاها و مساجد این جزیره به صورت رایگان توزیع شده است